Implementatie traject


Back

 

 


 

IBPO 
Samen Realiseren


 


 
 

Wij kunnen u helpen met het implementeren van standaard of maatwerk software. En u begeleiden bij het maken van de juiste keuze.

De kosten voor het ontwikkelen en invoeren van een nieuw (deel) informatiesysteem zijn in de regel hoog. Of een informatiesysteem rendabel wordt hangt vaak sterk af van de mate waarin
het systeem geaccepteerd wordt door gebruikers en de mate van aansluiting op het bedrijfsproces. Het is daarom van groot belang dat de gebruikers organisatie in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de implementatiefase om zo te waarborgen dat de functionaliteit naadloos aansluit bij de bedrijfsprocessen.

Wanneer kies je voor maatwerk en wanneer voor een standaard oplossing? Hieronder worden een aantal voor en nadelen aangegeven van maatwerk en standaard software

Maatwerk

Voordelen

  • Oplossing die volledig aan de gewenste functionaliteit voldoet.
  • Oplossing voor nog geen bestaande functionaliteit.

Nadelen

  • Lange doorlooptijd tussen start van het project en de in gebruikname.
  • Relatief hoge kostprijs en risico op overstijging van het begrote budget.
  • Hoge onderhoudskosten.

Standaard software

Voordelen

  • Snelle implementatie mogelijk.
  • Beter beheersbaar projectrisico.

Nadelen

  • Het ontbreken van gewenste functionaliteit.
  • Werkwijze of organisatie dient vaak aangepast te worden.
  • Bevat dikwijls overbodige functionaliteit.
 

Uw brug tussen techniek, leveranciers en organisatie

 

 


 

 

 

 

 

 


  sitemap
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Albert Notebomer IBPO Tel. 06-55551589
   e-mail:
a.notebomer@ibpo.nl Fazant 2 9843  GB Grijpskerk