Gemeente Leeuwarden Functioneelbeheerder Midoffice

Back

 

 


 

IBPO 
Samen Realiseren


 


 


 
 

Verantwoordelijk voor  het functionele beheer van DDS een data distributie systeem van Centric. Als beheerder verantwoordelijk voor de continuïteit en inrichting van het systeem. Verhelpen incidenten in samenwerking met de interne partijen waaronder de interne ICT leverenacier en de externe leveranciers. Het installeren van nieuwe releases en de coördinatie hiervan.

Voorzitter van het maandelijks DDS beheerders overleg. Een  overleg waaraan de applicatie en functioneel beheerders van de gekoppelde systemen deelnamen. In dit overleg werden de openstaande incidenten en problems besproken nieuwe wijzigingen en eventuele wensen of aankomende wetswijzegingen die een impact op het proces zouden hebben.

Het ontwikkelen en afstemmen van werkprocedures tussen de diverse afdelingen en functioneelbeheerders van de diverse sectoren en het aanpassen van diverse werkprocessen aan de functionaliteit van DDS.

Deelnemer aan de landelijke klankbord groep voor DDS in deze groep werd de  nieuwe functionaliteit en verbeterpunten m.b.t. DDS besproken en geprioriteerd.

In dezelfde periode was ik ook verantwoordelijk voor de projectleiding van de gemeentebrede implementatie van DDS. Het betrof hier een implementatie traject voor DDS binnen een drietal diensten: Algemene zaken, Welzijn en Stadsontwikkeling. Ik was hierbij verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en implementatie van het project

het project heeft tweeënhalf jaar in beslag genomen.
Het eindresultaat was een verbeterde gegevenshuishouding en consistentie van de gegevens in de diverse deelsystemen. Hierdoor kon er effectiever gewerkt worden, en was er een betere dienstverlening naar de burger mogelijk.


De onderstaande applicaties (zie schema) zijn in die periode met elkaar gekoppeld.

Deelnemer aan de projectgroep stroomlijnen basisgegevens  gebouwen, bedrijven. Ik heb mij hier vooral bezig gehouden met de gevens analyse. Welke gegevens zijn er, wie is eigenaar van deze gegevens, welke gegevens zijn benodigd en hoe gaan we deze gegevens verzamelen en onderbrengen in een systeem.
Om dit te realiseren heb ik interviews afgenomen bij de verschillende diensten.
Zo heb ik een goed beeld gekregen van de processen, de benodigde en beschikbare gegevens binnen de diverse diensten.

Deelnemer projectgroep internet loket het ging hier om het aanbieden van diverse diensten via internet. Bijv Aanvragen paspoort, rijbewijs mijn rol was om te kijken hoe we gegevens vanuit  DDS hiervoor konden gebruiken. Tevens was ik verantwoordelijk voor de continuiteit van de webdiensten die in productie waren genomen.

Projectleiding verbetertraject digisub (subsidie aanvraag en verwerkings proces)bij de dienst welzijn. In samenwerking met de functioneelbeheerders en  medewerker van de diens, zijn de knel en verbeterpunten binnen het proces benoemt.
Aan de hand hiervan is er een functioneel ontwerp opgeleverd. Volgens de specificaties  van dat ontwerp heeft de leverancier een nieuwe release gebouwd. Deze relase is vervolgens getest, en naar volle tevredenheid geïmplementeerd.

 

 

Uw brug tussen techniek, leveranciers en organisatie

 

 


 

 

 

 

 

 


  sitemap
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Albert Notebomer IBPO Tel. 06-55551589
   e-mail:
a.notebomer@ibpo.nl Fazant 2 9843  GB Grijpskerk