Vooronderzoek


Back

 

 


 

IBPO 
Samen Realiseren


 


 


 
 

Uw primaire processen lopen niet naar volle tevredenheid, ontevredenheid binnen de gebruikers organisatie en uw externe klant. Helaas komt dit nog steeds voor. Maar waar zit dat nu precies in?

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken waar in het proces de knelpunten zitten. Dit doen wij door met een objectieve blik een procesanalyse uit te voeren en kritisch te kijken naar de organisatiestructuur. Liggen de activiteiten bij de juiste afdeling en de taken bij de juiste medewerker. Is er misschien een capaciteitsprobleem, blijven zaken te lang hangen bij een afdeling, of is de functionaliteit van de software niet optimaal ingericht op het primaire proces.
Dit kunnen allemaal zaken zijn die knelpunten veroorzaken, wat weer kan leiden tot ontevredenheid of een verminderde dienstverlening naar uw klant.

Een vooronderzoek kan uit een van de volgende stappen bestaan.

  • Analyse van de organisatie processen
  • Knel- en verbeterpunten vaststellen
  • Maak een toekomstplan
  • Maak een informatieplan
  • Eisen en wensen functioneel en technisch
  • Begroting

 

 

Uw brug tussen techniek, leveranciers en organisatie

 

 


 

 

 

 

 

 


  sitemap
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Albert Notebomer IBPO Tel. 06-55551589
   e-mail:
a.notebomer@ibpo.nl Fazant 2 9843  GB Grijpskerk