Verbetertraject


Back

 

 


 

IBPO 
Samen Realiseren


 


 


 
  U wilt uw processen optimaliseren of voorbereiden op nieuwe functionaliteit u weet wat u wilt maar hoe komen we daar en wat is er voor nodig. Hierin kunnen wij voor u een rol spelen. Wij kunnen de onderstaande activiteiten voor u uitvoeren

*      Doormiddel van een vooronderzoek de knelpunten identificeren en hiervoor een oplossingsrichting aandragen.

*      Procesverbetering het ontwerpen verbeteren van processen met als doel de organisatie efficienter te laten opereren. Dit kunnen we bewerkstelligen door goed te kijken naar de huidige en de toekomstige processen bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande functionaliteit.

*      De geconstateerde problemen of ineffectiviteit die uit een eventueel vooronderzoek naar boven zijn gekomen verhelpen doormiddel van ontwikkelen en implementeren van een nieuwe release.

*      Herinrichten van de bedrijfsprocessen.
Aanpassen van de procedures c.q. werkafspraken.

 

 

Uw brug tussen techniek, leveranciers en organisatie

 

 


 

 

 

 

 

 


  sitemap
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Albert Notebomer IBPO Tel. 06-55551589
   e-mail:
a.notebomer@ibpo.nl Fazant 2 9843  GB Grijpskerk